Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden – Cynllun  Gweithredu’r Iaith Gymraeg  (Asesiadau nofio)

Mae’r cynllun gweithredu hwn wedi cael ei ddatblygu gan Wasanaethau Chwaraeon a Hamdden CBS Caerffili er mwyn cydymffurfio â Safon 81, 84 a 86 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg.