Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden – Cynllun  Gweithredu’r Iaith Gymraeg  (Asesiadau nofio)

Mae’r cynllun gweithredu hwn wedi cael ei ddatblygu gan Wasanaethau Chwaraeon a Hamdden CBS Caerffili er mwyn cydymffurfio â Safon 81, 84 a 86 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg.