Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Y Cronicl

Mae gwefan y Cronicl wedi ei ymroi i ddod a hanes Bwrdeistref Sirol Caerffili yn fyw, ar gyfer y porwyr achlysurol a’r brwdfrydwyr llwyr.

Archwiliwch a darganfyddwch hanes trwy’r oesoedd o’r Oes y Cerrig hyd heddiw wrth i chi gymryd taith fythgofiadwy trwy hanes y fwrdeistref sirol.

Profwch fywyd y gorffennol, fel y dangoswyd ar gamera ac mewn hanesion a ddywedwyd gan bobl a oedd yn byw yn ystod y digwyddiadau a wnaeth siapio ein bywydau. 

Cysylltwch â ni