Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Newid hawliau tramwy

Efallai y bydd adegau pan fyddai hawl dramwy gyhoeddus yn well mewn lleoliad gwahanol, neu nad oes ei hangen mwyach.

Os hoffech drafod dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus, cysylltwch â ni.

Mae costau'n gysylltiedig â'r broses hon a bydd y costau hyn yn dibynnu ar bob cais unigol. Cysylltwch â ni i drafod.

Cofrestr o geisiadau

Cysylltwch â ni