Sioe Amaethyddol Machen

Dyddiad : 01 Gorffennaf 2023 9:00am

Lleoliad : Fferm y Felin, Machen CF83 8SW

Sioe Amaethyddol Machen
Sioe Amaethyddol Machen

Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2023

Mae Sioe Machen yn digwydd pob blwyddyn ar ddydd Sadwrn gyntaf mis Gorffennaf. 

Mae gennym ni ddigonedd o bethau i'w weld a gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o geffylau, merlod, geifr, cwningod ac alpacas, i hen beiriannau, ceir clasur, cystadlaethau i blant, crefftau cartref a sioe cŵn ddifyrrus, pabell chrefft, stondinau masnachwyr, bwyd a diod, mae yna rywbeth i bawb!

Mae tocynnau'n amrywio o £4 i £20, ac mae modd eu prynu nhw ar y wefan. Bydd tocynnau ar gael ar y diwrnod hefyd.

Oedolyn - £8.00
Plentyn 13 Oed Ac Iau - £4.00 
Pensiynwyr - £5.00
Gostyngiad Teul - £20.00

Maes parcio am ddim ac mae yna safle bysiau y tu allan i'r gatiau

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r wefan swyddogol neu anfon e-bost i machenshow@live.co.uk


Please let us know