Gŵyl Gaws Caerffili 2024

Dyddiad : 31 Awst 2024 9:00am

Lleoliad : Canol tref Caerffili, CF83 1JL

Gŵyl Gaws Caerffili 2024
Gŵyl Gaws Caerffili 2024

Dydd Sadwrn 31 Awst, 9am - 8pm & Dydd Sul 1 Medi, 9am - 5pm

Dweud caws! Mae Gŵyl Gaws Caerffili eleni yn argoeli i roi hwb MAWR!

Ar ddydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi, bydd Gŵyl Gaws Caerffili yn cael ei chynnal yng nghanol tref Caerffili gan ffurfio digwyddiad cerddoriaeth gyda nifer o ardaloedd cerdd ledled Heol Caerdydd a Chanolfan Siopa Castle Court, yn ogystal â llwyfan canolog ym Maes Parcio Twyn. Bydd y digwyddiad yn gartref i gerddorion lleol a phrif gerddorion ynghyd â nifer o stondinau bwyd a diod. Bydd gweithdai cerddoriaeth, sesiynau crefft a reidiau ffair bach i’r plant hefyd.

Mae neuaddau bwyd yn ôl ar gyfer Gŵyl Gaws Caerffili eleni!

Yn hollol, rydych chi'n darllen hynny'n iawn - mae gennym ni ddwy neuadd fwyd enfawr wedi'u trefnu ar gyfer Gŵyl Gaws Caerffili eleni, a fydd yn digwydd ddydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 14 Medi! Yn gartref i 40 o fasnachwyr bwyd a diod anhygoel, gallwch chi ddod o hyd i'r pebyll mawr y tu ôl i Gastell Caerffili.

I gael rhagor o wybodaeth am Ŵyl Gaws Caerffili, ewch i www.visitcaerphilly.com, www.bigcheesecaerphilly.co.uk, neu dudalen swyddogol Facebook.

Ar gyfer pob ymholiad am ddigwyddiad, e-bostiwch digwyddiadau@caerffili.gov.uk neu ffonio  01443 866390.

Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Cyngor Tref Caerffili a drefnir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy