Cyfres Heriau Caerffili 

Date : 29 Ebrill 2023 9:00am

Venue : Yr union lwybrau i'w cadarnhau

Cyfres Heriau Caerffili
Cyfres Heriau Caerffili

Dydd Sadwrn 29 Ebrill 2023

Bydd Cyfres Heriau Caerffili Nikwax yn dychwelyd ddydd Sadwrn 29 Ebrill 2023, gyda'r unfed ar ddeg digwyddiad Cyfres Heriau Caerffili – Yr Efail.

Eleni, mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a Thirwedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Grŵp Antur Caerffili, Cerddwyr Caerffili, Cerddwyr Islwyn a phartneriaid eraill unwaith eto yn cynnig HER A HANNER i gerddwyr a rhedwyr o bob gallu.

Fel sy'n arferol… bydd llwybrau Cyfres Heriau Caerffili yn addas i bob lefel ffitrwydd a gallu.

Mae'r llwybrau wrthi'n cael eu cynllunio/cwblhau, a byddwn ni'n cyhoeddi union bellteroedd y llwybrau maes o law.

Dyma'r llwybrau arferol:

  • Llwybr 1 – 5 milltir (taith gerdded dan arweiniad) * Cofrestru ar y diwrnod
  • Llwybr 9 – 11 milltir (taith gerdded dan arweiniad)
  • Llwybr 14 – 16 milltir (her hunan-arweiniol a thaith gerdded dan arweiniad)
  • Llwybr 20–22 milltir (her hunan-arweiniol a thaith gerdded dan arweiniad)


Mae'r heriau hunan-arweiniol wedi'u dylunio i gynnwys cerddwyr, loncwyr neu hyd yn oed redwyr.

Cost cofrestru cyw cynnar os ydych chi'n cadw'ch lle cyn 7 Ionawr 2023: £10

£2 ychwanegol o ddisgownt i'r rhai sy'n cofrestru sydd 18 oed ac iau.

Dyddiad cau 26 Ebrill 2023.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gystadlu ewch i wefan Cyfres Her Caerffili.