Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod

Date : 10 Rhagfyr 2022 9:00am

Venue : Bargod

Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod
Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod

Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 2022 
9am – 5pm 

Bydd stondinau Nadoligaidd, adloniant a reidiau ffair yn dod â’r fflach Nadoligaidd ychwanegol hwnnw i’r dref, gan gynnig gwledd go iawn i drigolion lleol.

Bydd Cyngor Tref Bargod yn cynorthwyo’r digwyddiad gydag ymddangosiad gan Siôn Corn ac ychydig o adloniant Nadoligaidd hwyliog.

Mae gan ganol tref Bargod ystod fendigedig o siopau annibynnol a brandiau’r stryd fawr hefyd, sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau ar eich siopa Nadolig. Profwch dref fach sydd â llawer i'w gynnig!

Am y tro cyntaf yn 2022, fe fydd Llawr Sglefrolio, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Bargod ar y cyd, a fydd ar agor o ddydd Mercher, 7 Rhagfyr, tan ddydd Sul, 11 ​​Rhagfyr, ym maes parcio tanddaearol Morrisons!

Mae Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf ym Margod AM DDIM! Mae Llawr Sglefrolio Bargod yn £3 y pen a chewch sglefrio am 30 munud am y pris hwnnw.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.visitcaerphilly.com/cy/ neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'i gynorthwyo gan Gyngor Tref Bargod.

Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth.


Please let us know