Llawr Sglefrolio Bargod 2022

Date : 07 Rhagfyr 2022 10:00am

Venue : Bargoed

Llawr Sglefrolio Bargod
Llawr Sglefrolio Bargod

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022
10am – 7pm 

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Bargod ar y cyd, ar gael rhwng 10am a 7pm bob dydd.

Bydd y llawr sglefrio ym maes parcio tanddaearol Morrisons.

Pris sglefrolio yw £3 am 30 munud ac mae'n cynnwys llogi esgidiau sglefrolio.

Mae modd i grwpiau ac ysgolion gadw eu lle os ydyn nhw’n talu ymlaen llaw rhwng dydd Mercher a dydd Gwener – e-bostiwch digwyddiadau@caerffili.gov.uk os ydych chi’n dymuno cadw lle ymlaen llaw. Dim ond grwpiau â 30-50 o bolb sy’n gallu cadw lleoedd ymlaen llaw. Y ffi yw £2.70 y pen, gan fod gostyngiad o 10% ar gyfer archebion grŵp.

Gall pawb arall ddod ar y diwrnod (fodd bynnag, cyrhaeddwch 30 munud cyn y slot amser rydych chi eisiau sglefrio ynddo i osgoi cael eich siomi).

Amseroedd sglefrolio:

 • Sesiwn 1: 10:00am - 10:30am
 • Sesiwn 2: 11:00am - 11:30am
 • Sesiwn 3: 12:00pm - 12:30pm
 • Sesiwn 4: 13:00pm - 13:30pm
 • Sesiwn 5: 14:00pm - 14:30pm
 • Sesiwn 6: 15:00pm - 15:30pm
 • Sesiwn 7: 16:00pm - 16:30pm
 • Sesiwn 8: 17:00pm - 17:30pm
 • Sesiwn 9: 18:00pm - 18:30pm
 • Dydd Gwener 9fed YN UNIG:
 • Sesiwn 10 – Awr Dawel: 19:00pm - 19:30pm
 • (Awr dawel arbennig heb gerddoriaeth na goleuadau disgo)

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac yn cael ei ariannu ar y cyd ganddyn nhw a Chyngor Tref Bargod. https://buff.ly/3NghJQR


Please let us know