Chwaraeon Caerffili

Mae adran Datblygu Chwaraeon y gwasanaeth Chwaraeon Caerffili yn cynorthwyo cyfranogwyr o bob oed i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn amrywiaeth o leoliadau.

Rydyn ni’n cynnal amrywiaeth o raglenni yn amrywio o Chwaraeon Ysgolion, Rhaglenni Cymunedol, Llythrennedd Corfforol, Sesiynau Chwaraeon Penodol, Chwaraeon Anabledd, Dyfodol Cadarnhaol a Chynlluniau/Gwersylloedd Chwaraeon yn ystod gwyliau’r ysgol.

Rydyn ni’n cynorthwyo darpariaeth a chyfleoedd am chwaraeon o fewn y fwrdeistref er mwyn cynorthwyo mwy o bobl, i fod yn fwy egnïol, yn fwy aml.

Beth all gwirfoddolwyr ei wneud?

  • Cynorthwyo yn ystod Cynlluniau Chwaraeon/Gwersylloedd Chwaraeon.
  • Gwirfoddoli a chefnogi digwyddiadau ysgol a chymunedol fel 10 Cilomedr Caerffili neu fathau eraill o gystadleuaeth neu ŵyl chwaraeon.
  • Cynorthwyo gyda sesiynau cymunedol gyda'r nos (sesiynau twdlod 3-6 oed neu sesiynau Allgymorth Dyfodol Cadarnhaol).
  • Cynorthwyo mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod sesiynau, gwersylloedd neu ddigwyddiadau megis cynorthwyo hyfforddwyr, gweithio gyda chyfranogwyr penodol, dyfarnu, cadw sgôr a hyfforddi.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni?

  • Gwiriad llawn y Gwasanaeth Diogelu a Gwahardd
  • Sesiwn Sefydlu Gwirfoddolwyr
  • Pecyn Gwirfoddolwyr
  • Cynorthwyo a Mentora gan Swyddogion Datblygu Chwaraeon
  • Uwchsgilio Diogelu a Chymorth Cyntaf (os oes angen)
  • Cyfleoedd posibl i fynychu cyrsiau chwaraeon penodol

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Ben Hammond – Swyddog Datblygu’r Gweithlu
E-bost: chwaraeoncaerffili@caerffili.gov.uk

Twitter: @Sport_Leisure
Facebook: Sport Caerphilly