Llancaiach Fawr

Mae Maenordy Llancaiach Fawr yn atyniad i dwristiaid sy'n croesawu tua 60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, mae'n cynnwys y Maenordy sydd wedi'i ddodrefnu fel y byddai wedi bod yn 1645.  

Mae dehonglwyr mewn gwisg o'r cyfnod yn dangos ymwelwyr o gwmpas tra'n siarad y Saesneg hen ffasiwn. Mae yna gaffi, bwyty, siop anrhegion, arddangosfa a gerddi yn ogystal ag ystafelloedd digwyddiadau, ystafelloedd addysg ac ardal chwarae.

Beth all gwirfoddolwyr ei wneud?

Creu cysylltiadau, cwrdd â phobl o'r un anian, dysgu rhywbeth newydd. Bod yn rhan o gymuned greadigol lewyrchus yng nghanol Cymoedd De Cymru.

Mae cymaint o’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn deillio o’n tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, mae pob gwirfoddolwr yn gwneud gwahaniaeth gwerthfawr i Faenordy Llancaiach Fawr.

Rydyn ni wedi ymrwymo i flaenoriaethu lles ein gwirfoddolwyr ac yn cydnabod y llawenydd o gymryd rhan mewn cyfleoedd deniadol a hyblyg. Os ydych chi'n mwynhau hanes a threftadaeth, eisiau gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned a bod yn rhan o dîm a fydd yn eich codi a'ch cefnogi, yna gallai gwirfoddoli gyda ni fod yn addas i chi.

Fel aelod gwerthfawr o'n tîm byddwch chi’n:

  • Cael eich gwahodd i ddigwyddiadau cymdeithasol gwirfoddol rheolaidd
  • Cael eich gwahodd i fynychu Fforymau Gwirfoddolwyr

Ar hyn o bryd rydyn ni’n derbyn ceisiadau ar gyfer gwirfoddolwyr garddio a chynnal a chadw.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni?

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwch chi’n cael eich gwahodd i sesiwn sefydlu ac yn dilyn hynny, byddwch chi’n cael mynediad at ein hystod lawn o gyfleoedd a gallwch gofrestru ar gyfer eich sesiwn wirfoddoli gyntaf. Byddwn ni’n sicrhau eich bod wedi'ch hyfforddi'n llawn ac yn eich paru â chyfaill gwirfoddol i'ch helpu i ddechrau arni.

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y Maenordy, cysylltwch â Sean neu Louise ar 01443 412248

neu e-bostio llancaiachfawr@caerffilli.gov.uk