Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Bathodynnau glas wedi’u colli neu eu dwyn

Blue badgeOs yw'ch bathodyn yn cael ei golli neu ei ddwyn mae'n bwysig ein bod yn archebu un newydd ichi ac yn canslo'r bathodyn sydd ar goll.

I amnewid bathodyn wedi'i ddwyn bydd angen i chi ddarparu rhif cyfeirnod trosedd sydd ar gael trwy gysylltu â 101, tîm nad yw'n argyfwng brys yr heddlu. Mae tâl o £10 am fathodyn newydd. 

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich adroddiad, byddwn yn canslo'r bathodyn a chysylltu â chi i gymryd eich taliad a threfnu un newydd.

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas

Tudalennau Cysylltiedig

Cerdyn Teitho Rhatach | Lle parcio i bobl anabl