Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Clod a chwynion

Weithiau mae pethau’n mynd o chwith ar eich taith neu efallai bod gennych awgrym ar sut i wella gwasanaeth.

Mae sefydliadau a chwmnïau gwahanol yn darparu agweddau gwahanol ar eich taith felly dyma ganllaw ar bwy i gysylltu â hwy.

Cysylltu â’r gweithredwyr bws

 • problem gyda gyrrwr bws
 • prisiau
 • cyrraedd yn hwyr neu'n gynnar
 • eiddo coll 
 • problemau gyda llwybrau
 • problemau gyda’r amserlen
 • problemau gyda cherbyd fel ansawdd neu lendid 
Gweld gwybodaeth cyswllt am weithredwyr bws

Cysylltu â’r Uned Trafnidiaeth Integredig

 • ymholiadau am bas bws
 • ymholiadau am arosfannau a safleoedd bws
 • ymholiadau am orsafoedd bws
 • arddangosfeydd amserlenni 
Gweld gwybodaeth cyswllt ar gyfer yr Uned Trafnidiaeth Integredig

Cysylltu â Trafnidiaeth Cymru

 • Teithio ar y trên
 • Gorsafoedd trên 
Gweld gwybodaeth cyswllt ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Anhapus gyda’ch ymateb neu angen help?

Os nad ydych wedi cael ymateb boddhaol neu yr hoffech gael cyngor ar wneud cwynion ac awgrymiadau, cysylltwch â:

Cysylltwch â ni