Trafnidiaeth arbenigol a chymunedol

Weithiau nid yw trafnidiaeth gyhoeddus gonfensiynol yn addas i’ch taith neu nid yw’n bodloni eich anghenion. Gallai hyn fod oherwydd salwch, anabledd, faint o’r gloch rydych eisiau teithio ac i ba leoliad.

Mae trafnidiaeth gymunedol yn bodloni eich gofynion unigol.  

I drafod eich opsiynau mewn mwy o fanylder, cysylltwch ag un o’r sefydliadau canlynol.

New Cancer Lifeline Cwm Rhymni Uchaf (CLURV)
47 Cardiff Road
Bargod
CF81 8PA
Ffôn 01443 839326

Trafnidiaeth Gymunedol Phoenix
Unedau 2 a 3 Ystâd Ddiwydiannol Penmaen
Penmaen Road
Pontllan-fraith
NP12 2DZ
Ffôn 01495 222187
E-bost don@phoenixct.co.uk
www.phoenixct.co.uk

Gwasanaeth Teithio Cymunedol Enfys
30 Porset Drive
Caerffili
CF83 1PP
Ffôn 029 20 026553
E-bost bookings@rainbowcts.org
www.rainbowcts.org

Cysylltwch â ni