Gweithredwyr bws

connect2

Uned B7, Depo Tir-y-berth, Heol Newydd, Tir-y-berth CF82 8NR
Ffôn 01443 873763
Gwe www.caerffili.gov.uk/connect2
E-bost connect2@caerffili.gov.uk

Glyn Evans & Son

Fferm Penyrheollas, Manmoel, Coed Duon NP12 0QQ
Ffôn 01495 224044

Harris Coaches

Bryngwyn, Trelyn, Coed Duon. NP12 1RZ
Ffôn 01443 832290

Grŵp N.A.T. .

Tŷ N.A.T. Coaster Place, Caerdydd, CF10
Ffôn 02920 616589
www.natgroup.co.uk
E-bost newadventuretravel@fsmail.net
Twitter: @nat_group

Bws Casnewydd

160 Heol y Gorfforaeth, Casnewydd. NP19 0WF
Ffôn 01633 263600
www.newportbus.co.uk
Twitter: @NewportBus

Phil Anslow Coaches

Uned 1 Ystâd Ddiwydiannol y Farteg, y Farteg, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 7PZ
Ffôn 01495 775599
www.philanslowcoaches.co.uk
E-bost susan_anslow@hotmail.com
Twitter: @pascsrnp47p

cyswllt rheilffordd

Ffôn 01495 235223
www.caerphilly.gov.uk/raillinc
E-bost raillinc@caerphilly.gov.uk
Twitter:  @raillinc

Stagecoach yn Ne Cymru

www.stagecoachbus.com
E-bost south.wales@stagecoachbus.com
Twitter: @stagecoachwales 

Prif Swyddfa a Depo Cwmbrân

1 Heol Dewi Sant, Cwmbrân NP44 1PD
Ffôn 01633 485118

Depo Caerffili

Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Bedwas, Bedwas, Caerffili CF83 8DW
Ffôn 029 20 867003

Depo Merthyr Tudful

6 Stryd Fictoria, Merthyr Tudful CF47 8ED
Ffôn 01685 388216

Depo Pontllan-fraith

Penmaen Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2DL
Ffôn 01495 233800

Depo Porth

Aberrhondda Road, Porth CF39 0LN
Ffôn 01443 687682 
 

Cysylltwch â ni