FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cysylltwyr cymunedol

Mae gan Gyngor Caerffili Gysylltwyr Cymunedol sy'n gweithio gydag oedolion ledled y fwrdeistref. Byddant yn ceisio ail-gysylltu pobl â'u cymunedau trwy eu helpu i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas, gan gysylltu pobl at ei gilydd sydd â diddordebau tebyg ac annog cyfranogiad o fewn eu cymuned. Mae Cysylltwyr Cymunedol yn anelu at:

  • Hybu llesiant
  • Lleihau unigedd cymdeithasol
  • Helpu pobl i deimlo’n rhan o’r gymuned
  • Hybu annibyniaeth
  • Darparu gwybodaeth a chyngor ar grwpiau a gweithgareddau cymunedol addas

Os hoffech wybod mwy cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni