FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

AskSARA (Ask Sara)

Gwneud bywyd yn haws mewn tri cham syml gyda AskSARA...

Cyngor diduedd am offer i helpu i wneud bywyd bob dydd yn haws

Mae AskSARA yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am gynhyrchion sy'n gwneud bywyd bob dydd yn haws.

Mae AskSARA yn offeryn cyngor dan arweiniad ar-lein a grëwyd mewn partneriaeth â rhaglen Living Made Easy y Sefydliad Byw i'r Anabl. Mae'n rhoi cyngor diduedd am atebion technoleg gynorthwyol addas sy'n galluogi pobl hŷn, a phobl anabl o bob oed, i fyw'n annibynnol a chynnal eu dewis o ffordd o fyw.

Ewch at ein gwefan a chymerwch y tri cham hawdd hyn:

1- Dewis pwnc

2- Ateb rhai cwestiynau

3- Mynnwch gyngor

GWEFAN ASKSARA