Amserlen bysiau Coleg Y Cymoedd

Rhif y Llwybr 094/01

 • Lliw Tocyn Bws - Glas
 • Contractwr - First Call Travel  Ffôn - 01685 371012

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.25am

Canolfan Gymunedol Fochriw

8.31am

Safle bysiau uchaf Deri, mynedfa i Alan Price Lorries

8.38am

Safle bysiau Groes-faen

8.45am

Safle bysiau y ganolfan gymunedol gyferbyn â'r parc

8.46am

The Plough, Penpedairheol

8.48am

Co-op Gelligaer

8.50am

Safle bysiau prif ffordd Pen-y-bryn


Rhif y Llwybr 094/02

 • Lliw Tocyn Bws - Porffor
 • Contractwr - First Call Travel  Ffôn - 01685 371012

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.18am

Charles Street Abertyswg 

8.21am

Croesfan Maerdy

8.23am

Gorsaf dân Rhymni

8.25am

Tafarn The Royal Rhymni

8.28am

Safle bysiau Pen-y-dre gyferbyn â'r siop pysgod a sglodion

8.31am

Y Drenewydd

8.35am

Sgwâr Pontlotyn


Rhif y Llwybr 094/03

 • Lliw Tocyn Bws - Pinc
 • Contractwr - Harris Coaches  Ffôn - 01443 832290

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.40am

Neuadd Bentref Aberbargod

8.42am

The George, Aberbargod

8.43am

Safle bysiau Britannia (hen Ysgol Bedwellte)

8.46am

Safle bysiau Glan-y-nant - (Pengam)

8.48am

Prif safle bysiau Tir-y-berth gyferbyn â'r siop pysgod a sglodion


Rhif y Llwybr 094/04

 • Lliw Tocyn Bws - Llwyd
 • Contractwr - Harris Coaches  Ffôn - 01443 832290

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.25am

Sgwâr Tanlan, Tredegar Newydd

8.30am

Prif safle bysiau Treffilip

8.35am

Y Cloc, Tredegar Newydd

8.37am

Yr Eglwys, White Rose Way

8.40am

Brithdir - Pob safle bysiau

8.45am

Safle bysiau Morrisons, Bargod

8.50am

Gilfach - Pob safle bysiau


Rhif y Llwybr 094/06

 • Lliw Tocyn Bws - Gwyrdd
 • Contractwr - Creigiau Travel  Ffôn - 02920 890220

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.40am

Safle bysiau Ffwrwm Ishta

8.42am

Ysgol Machen

8.45am

Safle bysiau Graig-y-rhaca

8.52am

Safle bysiau ger Caeau Chwarae, Llanfabon Drive, Tretomos

8.55am

Spar, Tretomos

9.00am

Church Street, Bedwas


Rhif y Llwybr 094/07

 • Lliw Tocyn Bws - Glas Golau
 • Contractwr - Creigiau Travel  Ffôn - 02920 890220

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.35am

Safle bysiau y tu allan i Ysgol Parc Lansbury, Mornington Meadows

8.35am

Cylch Mornington Meadows

8.43am

Safle bysiau ger Haldane Court, Parc Lansbury

8.45am

Safle bysiau ger Maxton Court, Parc Lansbury

8.48am

Crossways

8.52am

Asda, Heol Pontygwindy

8.55am

Safle bysiau Pwll-y-pant

8.58am

Hen Jubilee Club, Llanbradach

9.00am

Swyddfa'r Post Llanbradach

9.04am

Old Comrades Club, Llanbradach


Rhif y Llwybr 094/09

 • Lliw Tocyn Bws - Glas
 • Contractwr - Creigiau Travel  Ffôn - 02920 890220

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.30am

Terfynfa Senghenydd

8.32am

Sgwâr Senghenydd

8.35am

Bryngelli Terrace

8.37am

Sgwâr Abertridwr

8.38am

Graig, Abertridwr

8.42am

Safle Bysiau Y Bowls

8.44am

Safle bysiau Hendredenny ar y Brif Ffordd Ger y Garej

8.46am

Ysgol Fabanod Hendre

8.48am

Safle bysiau heol Cenydd Sant (Trecenydd)

8.55am

Ysbyty'r Glowyr Caerffili

9.00am

The Piccadilly


Rhif y Llwybr 094/10

 • Lliw Tocyn Bws - Gwyrddlas
 • Contractwr - Harris Coaches  Contact - 01443 832290

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.30am

Tafarn The Red Lion, Trecelyn

8.33am

Gyferbyn â Co-op, Trecelyn

8.35am

Safle bysiau ar North Road, Trecelyn

8.37am

Safle bysiau ger Clwb Rygbi Crymlyn (ar North Road)

8.40am

Croespenmaen

8.40am

Sgwâr Oakdale

8.42am

Safle bysiau gyferbyn ag Ysgol Gyfun Oakdale 

8.43am

Byngalos islaw Ysgol Gyfun Oakdale

8.45am

The Plough, Pontllan-fraith

8.45am

Safle bysiau ychydig cyn tafarn The Bird in Hand

8.46am

Safle bysiau ym mhen uchaf Gelli Lane

8.47am

Safle bysiau, Tafarn The Crown, Pontllan-fraith


Rhif y Llwybr 094/11

 • Lliw Tocyn Bws - Oren Golau
 • Contractwr - Harris Coaches  Contact - 01443 832290

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.45am

Gorsaf Fysiau Nelson


Rhif y Llwybr 094/12

 • Lliw Tocyn Bws - Gwyrdd Golau
 • Contractwr - Harris Coaches  Ffôn - 01443 832290

Amser Codi

Man mynd ar y bws/Dod oddi ar y bws

8.35am

CILFACH 3 Gorsaf fysiau Coed Duon

8.45am

Siopau Cefn Fforest

8.47am

Y Stonehouse

8.50am

Coed Duon Cyffordd Heol y Dderwen

8.52am

Safle bysiau ym mhen isaf Fair View (Trelyn) (yng nghyffiniau Screwfix)

8.53am

Bryngwyn (ychydig cyn Ysgol Cwm Rhymni)

8.56am

Siopau Maes-y-cwmwr