Cyrhaeddiad Addysgol

Mae pob ysgol yn cael eu harolygu gan Estyn (swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) o leiaf unwaith bob chwe blynedd.

Gellir canfod manylion am y mathau o asesiadau a gynhelir mewn ysgolion yn y cyhoeddiadau canlynol: 

Sut mae eich plentyn yn dod yn ei flaen yn yr Ysgol Gynradd? (PDF 392kb)

Sut mae eich plentyn yn dod yn ei flaen yn yr Ysgol Gynradd? (PDF 413kb)

Hefyd, mae'r adroddiad arolwg diweddaraf ar gyfer y gwasanaethau addysg a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gael i'w lawrlwytho isod, yn ogystal ag arweinyddiaeth a rheolaeth strategol gwasanaethau cefnogi ieuenctid, o dan y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Adroddiad Arolwg Gwasanaethau Addysg a Gwasanaethau Cefnogi Ieuenctid Awdurdod Lleol Caerffili (PDF 283kb)

Mae rhagor o wybodaeth am berfformiad yr Awdurdod Lleol ar gael ar wefan ystadegau Cymru

Cysylltwch â ni