Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd 

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae cynghorau ledled Cymru yn ehangu argaeledd prydau ysgol am ddim, gan ddechrau gyda’u dysgwyr ieuengaf. Y nod yw y bydd pob disgybl ysgol gynradd yn gallu cael cinio ysgol am ddim erbyn 2024.

Cwestiynau Cyffredin 

Cwestiynau ac atebion cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Amserlen gweithredu’r cynllun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Meithrin: 3 - 4 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: 7 Tachwedd 2022
Sylwadau: Bydd yr holl ddisgyblion cofrestredig o oedran meithrin sy’n mynychu ysgol a gynhelir am o leiaf dwy sesiwn a ariennir bob wythnos (ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos) yn gymwys am brydau ysgol am ddim pan fyddan nhw’n bresennol ar y dyddiau hynny.

Derbyn: 4 - 5 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: 2 September 2022
Sylwadau: Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi.

Blwyddyn 1: 5 - 6 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: 2 September 2022
Sylwadau: Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi. 

Blwyddyn 2: 6 - 7 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: 7 November 2022
Sylwadau: Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi. 

Blwyddyn 3: 7 - 8 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: September 2023
Sylwadau: I ddisgyblion sy’n mynychu Ysgolion Arbennig – bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun yn seiliedig ar y grŵp blwyddyn y mae’r disgyblion yn cael eu haddysg ynddo ar hyn o bryd, nid eu grŵp blwyddyn o ran oedran na’u grŵp blwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol ‘disgwyliedig’. Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi.

Blwyddyn 4: 8 - 9 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: September 2023
Sylwadau: I ddisgyblion sy’n mynychu Ysgolion Arbennig – bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun yn seiliedig ar y grŵp blwyddyn y mae’r disgyblion yn cael eu haddysg ynddo ar hyn o bryd, nid eu grŵp blwyddyn o ran oedran na’u grŵp blwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol ‘disgwyliedig’. Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi.

Blwyddyn 5: 9 - 10 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: September 2023
Sylwadau: I ddisgyblion sy’n mynychu Ysgolion Arbennig – bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun yn seiliedig ar y grŵp blwyddyn y mae’r disgybl yn cael eu haddysg ynddo ar hyn o bryd, nid eu grŵp blwyddyn o ran oedran na’u grŵp blwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol ‘disgwyliedig’. Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi.

Blwyddyn 6: 10 - 11 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: September 2023
Sylwadau: I ddisgyblion sy’n mynychu Ysgolion Arbennig – bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun yn seiliedig ar y grŵp blwyddyn y mae’r disgybl yn cael eu haddysg ynddo ar hyn o bryd, nid eu grŵp blwyddyn o ran oedran na’u grŵp blwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol ‘disgwyliedig’. Noder gall y dyddiadau hyn newid yn ddibynnol ar unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai godi.

Blwyddyn 7 - Blwyddyn 13: 11 - 18 oed
Dyddiad cychwyn disgwyliedig y cynllun: Ddim yn berthnasol
Sylwadau: Nid yw’r cynllun yn berthnasol i’r grwpiau blwyddyn hyn.