Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd 

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae cynghorau ledled Cymru yn ehangu argaeledd prydau ysgol am ddim, gan ddechrau gyda’u dysgwyr ieuengaf. Y nod yw y bydd pob disgybl ysgol gynradd yn gallu cael cinio ysgol am ddim erbyn 2024.

Cwestiynau Cyffredin 

Cwestiynau ac atebion cyffredin

Cwestiynau Cyffredin