Bwydlen wythnosol

Wythnos 1

Dydd Bwydlen
Dydd Llun

Goujons cyw iâr wedi'u ffrio yn null y de 
Rafioli gyda chaws (Ll) 

Sglodion tatws
Tatws stwnsh

India-corn 
Pys
Bar salad

Crymbl ceirch afalau a mafon gyda chwstard 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd) 

Dydd Mawrth

Bolognaise cig eidion gyda bara garlleg
Pitsa margherita (LI)

Sbageti
Tameidiau o datws perlysiog heb eu ffrio 

Pys
Ffa pob
Bar salad

Fflapjac a sudd ffrwythau
​(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd) 

Dydd Mercher

Brest cyw iâr gyda grefi 
Selsig Quorn (Ll)

Tatws rhost saets a theim / tatws wedi'u berwi / tatws stwnsh

Swejen
Bresych
Moron
Bar salad

Jeli amrywiol 
(​Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Iau

Selsig
Pelenni cig (heb gig) mewn saws tomato a basil (Ll)

Tatws stwnsh
Pasta

Pys
Ffa pob
Bar salad

Cacen siocled gyda chwstard 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Gwener

Bys mawr o bysgod neu gacen bysgod eog
Cyri llysiau ffrwythaidd (Ll) 

Sglodion tatws gyda sôs coch
Reis

India-corn
Pys
Bar salad

Bisged geirch sitrws a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Noder: Mae'r fwydlen uchod yn cynnwys alergenau

Wythnos 2

Dydd Bwydlen
Dydd Llun

Lasagne / Pasta pob
Pitsa margherita (Ll)

Ciwbiau o datws perlysiog sawrus 
Talpiau tatws perlysiog Eidalaidd

Madarch garlleg
Ffa pob
Bar salad

Sbwng afalau gyda chwstard
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Mawrth

Pei cig eidion wedi'i friwio a grefi 
Rafioli a chaws (Ll)

Tatws persli
Tatws stwnsh

Moron
Pys 
Bar salad

‘Angel Delight’ a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Mercher

Porc wedi'i dafellu a sesnin, gyda grefi 
Pei tatws stwnsh (Ll)

Tatws rhost sych saets a theim 
Tatws wedi'u berwi 

Brocoli
Blodfresych
Moron 
Bar salad

Tafell o mousse blas mafon 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Iau

Cyri cyw iâr Amrywiol 
Bagel pitsa (Ll)

Reis
Talpiau tatws perlysiog Eidalaidd

Pys ac india-corn
Ffa pob
Bar salad

Fflapjac ffrwythaidd 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Gwener

Dogn o bysgod
Pei tatws a chaws (Ll) 

Sglodion tatws gyda sôs coch
Tatws wedi'u berwi

Ffa pob
Tomatos
Bar salad

Bisged siocled a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Noder: Mae'r fwydlen uchod yn cynnwys alergenau

Wythnos 3

Dydd Bwydlen
Dydd Llun

Selsig 
Macaroni a chaws (Ll)

Sglodion tatws
Bara garlleg 

Ffa pob
Brocoli
Sbigoglys
Bar salad

Cacen siocled ac oren gyda chwstard
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Mawrth

Pelenni cig
Pasta pob – tomato a ffacbys (Ll)

Tatws troellog
Sbageti gwenith cyflawn mewn saws tomato
Talpiau tatws perlysiog Eidalaidd

Pys
India-corn
Bar salad

'Arctic Roll’ a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Mercher

Cig eidion wedi'i dafellu, pwdin Efrog a grefi
Selsig (Ll) 

Tatws rhost crisb wedi'u pobi
Tatws stwnsh

Bresych
Moron
Pys
Bar salad

Iogwrt
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Iau

Pei tatws stwnsh
Pitsa margherita (Ll)

Tatws stwnsh
Tameidiau o datws perlysiog heb eu ffrio

Moron
Colslo 
Bar salad

Crymbl afal a charamel, a hufen iâ
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Gwener

Sêr y môr neu gacen bysgod eog gyda saws cyri ffrwythaidd 
Panini caws

Sglodion tatws gyda sôs coch
Talpiau tatws sawrus 

Ffa pob
Pys
Bar salad

Bisged mêl a lemwn, a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Noder: Mae'r fwydlen uchod yn cynnwys alergenau