Llaeth Mewn Ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu un traean peint o laeth i bob plentyn fel y ganlyn:

  • Llaeth am ddim i ddisgyblion cyfnod allweddol 1.  Mae hwn yn cynnwys plant dosbarth derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 yn ysgol gynradd
  • Cynllun llaeth ysgol lles dan bump. Mae hwn yn darparu i holl ddosbarthiadau meithrin

Llaeth ar gyfer plant ysgol gynradd

Mae rhai ysgolion ym mwrdeistref sirol Caerffili yn darparu llaeth i ddisgyblion cyfnod allweddol 2 yn ysgol gynradd (8-11 mlwydd oed)

Mae hyn wedi ariannu'n rhannol gan y Cynllun Cymhorthdal ​​Llaeth Ysgol yr UE. Mae llaeth yn cael ei werthu ar gost is ac mae rhieni yn talu am bob eitem ymlaen llaw.  Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i wirio os ydynt yn cynnal y cynllun hwn. 

 

Cysylltwch â ni