Bysiau cerdded

Mae'r bws cerdded yn ffordd i blant gerdded i'r ysgol gyda'u ffrindiau, gan ddarparu awyr iach ac ymarfer corff, lleihau nifer y ceir ar y ffordd yn ystod yr adeg hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno, a rhoi mwy o amser i rieni. Cesglir plant cofrestredig o 'arosfannau bysiau' ar hyd llwybr penodol i'r ysgol a chyda'r gwirfoddolwyr sy'n oedolion. Bydd holl aelodau'r bws cerdded yn cael siacedi fflwroleuol ac mae'r bws yn gweithredu i ganllawiau llym.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd.

I gael manylion am brosiectau a gwasanaethau allweddol eraill, ewch i'n hadran rhaglen diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Cysylltwch â ni