Conau gwyrdd

Menter Llywodraeth Cymru yw'r Conau Gwyrdd a ffordd o atal parcio anghyfreithlon ac amhriodol yn gyfagos i fynedfeydd ysgol. Gellir gosod y conau ar gyfyngiadau cyfredol, er enghraifft, llinellau melyn dwbl neu'r llinellau igam-ogam cadw ysgol yn glir i atgyfnerthu'r hyn sydd eisoes yn bodoli ac i weithredu fel rhwystr arall i barcio camdriniol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd.

I gael manylion am brosiectau a gwasanaethau allweddol eraill, ewch i'n hadran rhaglen diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Cysylltwch â ni