Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio

Mae’r bwletin cynllunio, a gyhoeddir yn wythnosol, yn rhestr o’r ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd i’r Is-adran Gynllunio.

Eisiau gwneud sylwadau ar gais cynllunio?

Gellir defnyddio PublicAccess i wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio cyfredol. Y cyfan sydd angen ei wneud yw chwilio am y Cyfeirnod Achos a roddwyd yn y dogfennau PDF uchod. Ewch i’r adran chwilio, olrhain a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio am fanylion.

Fel arall, gallwch gyflwyno sylwadau drwy gysylltu â'r Is-adran Gynllunio.

Cysylltwch â ni