Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Apêl Ymgyrch Siôn Corn 2022 y Cyngor

Lansiwyd apêl Ymgyrch Siôn Corn eleni ar 1 Tachwedd 2022.

Mae cannoedd o blant ledled y Fwrdeistref Sirol sydd mewn perygl o beidio â chael anrheg y Nadolig hwn a nod Ymgyrch Siôn Corn yw darparu anrhegion i'r rhai sydd wedi'u henwebu gan eu gweithwyr cymdeithasol nhw.

Yn debyg i’r llynedd, nid oes modd i ni dderbyn rhoddion fel mewn blynyddoedd blaenorol ac rydyn ni'n gofyn i breswylwyr addo arian parod neu daleb rhodd yn lle hynny. Bydd anrhegion wedyn yn cael eu prynu a’u danfon yn syth at y plant mewn pryd ar gyfer y diwrnod mawr.

RHODDWCH NAWR
 
Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari.

Os dewiswch brynu taleb rhodd, peidiwch â lapio’ch taleb. Yn hytrach, rhowch mewn amlen a sicrhau ei fod wedi’i farcio’n glir â’r wybodaeth isod:

 • Teitl yr amlen fel ‘Ymgyrch Siôn Corn’
 • Oedran y plentyn
 • Bachgen neu ferch
 • Gwerth taleb/cerdyn rhodd

Cyfyngwch werth pob taleb/cerdyn rhodd unigol i £10.

Mae angen mynd â'r cardiau rhodd heb eu lapio i ganolfan gasglu erbyn dydd Llun 28 Tachwedd.

Mae’r canolfannau casglu fel a ganlyn:

 • Y blwch post o flaen Tŷ Penallta (CF82 7PG)
 • Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin (CF83 1SN)
 • Apex Estate Agents, Bargod (CF81 8QX)
 • Sefydliad y Glowyr, Coed Duon (NP12 1BB)
 • Banc Barclays, Ystrad Mynach (CF82 7AA)
 • Swyddfa YMCA, Bargod (CF81 8JA)
 • Llyfrgell Caerffili (CF83 1JL)
 • Llyfrgell Rhisga (NP11 6BW)
 • Llyfrgell Rhymni (NP22 5NZ)