Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Undebau Credyd

Mae undebau credyd yn sefydliadau cymunedol sydd dan berchnogaeth ac yn cael eu rheoli gan yr aelodau sy’n eu defnyddio ac yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae undebau Credyd yn gweithredu gyda thri phrif amcan, mae'r rhain er mwyn:

  • Annog aelodau i arbed yn rheolaidd
  • Darparu benthyciadau ar gyfraddau isel, a
  • Helpu aelodau sydd angen cyngor a chymorth ariannol

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Undeb Credyd Cymru neu Wefan Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Fel arall, mae tri Undeb Credyd yn gweithredu ym Mwrdeistref Caerffili, dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth bellach.