Cardiau Swyddfa’r Post

Gellir defnyddio cerdyn Swyddfa’r Post i dalu am:

  • Treth y Cyngor
  • Rhent Tai
  • Ardrethi Busnes
  • Gordaliadau Budd-daliadau Tai
  • Anfonebau eraill (drwy gytundeb ymlaen llaw)

Gallwch wneud taliad mewn unrhyw Swyddfa’r Post gan ddefnyddio'ch cerdyn.

Gall cardiau gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'w dosbarthu, rhaid i chi barhau i wneud taliadau drwy ddull arall nes i chi dderbyn eich cerdyn.

Gwneud cais am gerdyn swyddfa bost>

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!