FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwasanaeth Dosbarthu i’r Cartref LibraryLink

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili bellach yn cynnig gwasanaeth benthyca a dosbarthu llyfrau i gartrefi preswylwyr cymwys. 

Wedi'i ddosbarthu drwy Wasanaeth Dosbarthu i Gartrefi LibraryLink, bydd preswylwyr cymwys yn cael deunyddiau darllen neu wrando a ddewisir yn benodol gan staff gwybodus ein llyfrgelloedd. Gwneir dosbarthiadau bob 6 wythnos.

I wneud cais am y gwasanaeth hwn rhaid cwrdd ag un o’r meini prawf cymhwysedd canlynol. Sylwer, dim ond i’r unigolyn sy’n gymwys y gellir gwneud y cynnig hwn ac nid yw’n agored i eraill sy’n byw yn yr un cyfeiriad, heblaw eu bod yn cwrdd â’r cymhwysedd.

  • bod yn ddefnyddiwr cofrestredig cyfredol y gwasanaeth LibraryLink
  • bod dros 70 oed a heb fynediad at gynnig e-Ddigidol y gwasanaeth llyfrgelloedd sy’n cynnwys e-Llyfrau, e-Llyfrau Llafar, e-Gylchgronau neu e-Gomics.
  • Wedi derbyn llythyr gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol Cymru – waeth beth fo’ch oedran.

I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth LibraryLink, llenwch ein ffurflen gais.

Gwnewch gais ar gyfer y Gwasanaeth Dosbarthu i’r Cartref LibraryLink >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Os nad ydych yn gallu llenwi'r ffurflen, cysylltwch â'ch llyfrgell leol.