FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Llyfrgell Tredegar Newydd

Cyfeiriad: Canolfan Dysgu ac Adnoddau Rhosyngwyn, Stryd yr Ysgol, Tref Eliot,  Tredegar Newydd. NP24 6EF

Ffôn: 01443 875550

Ebost: whrrc@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @WRIRCLib

Digwyddiadau Llyfrgell Tredegar Newydd

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: Ar gau
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn: Ar gau

Llwybrau bws

Llwybr 2, 4, 12. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Dolen Glywed
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Lliw a llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi<

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell