Llyfrgell Machen

Cyfeiriad: Llyfrgell Neuadd y Pentref a Chanolfan Gymdeithasol, Machen. CF83 8ND

Ffôn: 01633 440330

Ffôn: libmach@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @MachenLibrary

Digwyddiadau Llyfrgell Machen

Oriau agor

 • Dydd Llun: Ar gau
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Mercher: Ar gau
 • Dydd Iau: 2pm - 6pm
 • Dydd Gwener: Ar gau
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 1pm

Llwybrau bws

Llwybr 50, J. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Lliw a llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell)