Llyfrgell Llanbradach

Fel rhan o Fenter Mannau Cynnes Cyngor Caerffili, bydd Llyfrgell Llanbradach ar agor ar ddydd Llun rhwng Chwefror 6ed a Mawrth 27ain. Ar y dydd Llun yma bydd y llyfrgell ar agor rhwng 10:00-1:00 a 2:00-5:00.

Cyfeiriad: Stryd yr Ysgol, Llanbradach. CF83 3LB

Ffôn: 029 2086 1139

Ebost: Liblab2@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: www.twitter.com/LlanbradachLib

Digwyddiadau Llyfrgell Llanbradach

Oriau agor

 • Dydd Llun: Ar gau
 • Dydd Mawrth: Ar gau
 • Dydd Mercher: 9.30 - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: Ar gau
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn: Ar gau

Llwybrau bws

Llwybr 26, 50, C9, C16, C17. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Mynediad WiFi
 • Dolen Glywed
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID

Cyfleusterau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell