Cardiau coll

Os ydych yn colli'ch cerdyn llyfrgell, fe ddylech roi gwybod i'ch llyfrgell leol cyn gynted â phosib. Byddwn yn canslo'ch cerdyn er mwyn atal defnydd gan unrhyw un arall.

Bydd ffi o £2 yn cael ei godi er mwyn i chi dderbyn cerdyn newydd neu os byddwch eisiau newid enw neu ffotograff. Bydd angen i chi fynychu mewn person yn eich llyfrgell leol er mwyn gwneud newidiadau/derbyn cerdyn newydd.