Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cardiau coll

Os ydych yn colli'ch cerdyn llyfrgell, fe ddylech roi gwybod i'ch llyfrgell leol cyn gynted â phosib. Byddwn yn canslo'ch cerdyn er mwyn atal defnydd gan unrhyw un arall.

Bydd ffi o £2 yn cael ei godi er mwyn i chi dderbyn cerdyn newydd neu os byddwch eisiau newid enw neu ffotograff. Bydd angen i chi fynychu mewn person yn eich llyfrgell leol er mwyn gwneud newidiadau/derbyn cerdyn newydd.