Ein Bwrdeistref Sirol

Y lle ar gyfer gyrfa gyffrous newydd

Yng nghanol De Cymru, ychydig filltiroedd o Gaerdydd yn y de a Bannau Brycheiniog yn y gogledd, mae croeso cynnes Cymreig yn aros i ymwelwyr bwrdeistref sirol Caerffili.

Dros filoedd o flynyddoedd, gellir gweld hanes bwrdeistref sirol Caerffili o bob cwr o'r rhanbarth.  Mae'n debyg y byddwch wedi clywed am Gastell Caerffili, un o Gestyll Canoloesol mwyaf Gorllewin Ewrop a chaws enwog Caerffili ond mae llawer o atyniadau eraill a pharciau gwledig rhagorol i'w harchwilio.

Dolenni Defnyddiol

Dewiswch y dolenni isod i gael gwybod mwy am yr amrywiaeth o weithgareddau, atyniadau a gwasanaethau allweddol sydd ar gael i drigolion, busnesau ac ymwelwyr Bwrdeistref Sirol Caerffili.

TheCaerphillyConversationFooter.jpg