Y cynllun gwarantu bond

Ydych chi’n ddigartref neu’n debygol o fod yn ddigartref a gyda hawl i fuddion?
Oes gennych chi gysylltiad lleol i ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili?
Os felly, efallai gallwn ni eich helpu i rentu yn breifat gyda gwarantu bond.

Cysylltwch â James Graham, Pobl Group, ar 07796 119495 neu trwy e-bostio James.Graham@poblgroup.co.uk