Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhentu garej gan y Cyngor

Rydym yn berchen ar 1,200 o garejys ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Isod ceir rhestr o’r garejys sydd ar gael i’w rhentu ar hyn o bryd. Nid oes rhaid i chi fod yn denant y Cyngor i rentu garej. Os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch swyddfa dai leol.

Dylid dychwelyd ffurflenni ar ôl eu llenwi i’ch swyddfa dai leol.