Taliadau Budd-dal tai

Fel arfer, caiff taliadau budd-dal tai eu talu bob 4 wythnos. Caiff taliadau eu gwneud mewn ôl-daliadau sy'n golygu bod y taliad a gewch ar gyfer y 4 wythnos diwethaf.

Gwneir y taliadau naill ai drwy siec neu'n uniongyrchol i mewn i'ch cyfrif banc. Os hoffech gael taliadau yn y dyfodol wedi eu talu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc cwblhewch ein ffurflen BACS.

Mae'r dyddiadau y bydd y taliadau hyn yn cael eu gwneud wedi eu rhestru isod:

  • 14/08/2023
  • 11/09/2023
  • 09/10/2023
  • 06/11/2023
  • 04/12/2023
  • 01/01/2023
  • 29/01/2024
  • 26/02/2024
  • 25/03/2024

Nodwch y canlynol:

Dyma'r dyddiadau byddwn yn gwneud y taliad.  Bydd angen i chi ganiatáu 2-3 diwrnod gwaith cyn y byddwch yn derbyn y taliad. Os bydd y taliad yn ddyledus ar ŵyl y banc efallai y bydd oedi wrth dderbyn y taliad.

Os ydych wedi gwneud cais newydd byddwn yn ceisio gwneud un taliad i chi cyn gynted ag y bo modd i ddod i chi yn unol â'r cylch talu fel nad oes rhaid i chi aros tan y dyddiad talu 4-wythnosol rheolaidd nesaf.

Cysylltwch â ni