Bin gwyrdd neu ddu

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Defnyddiwch eich bin gwyrdd (neu weithiau bin du) ar gyfer y sbwriel na allwch ei ailgylchu na’i gompostio. Caiff ei wagio bob bob pythefnos.

Gofyn am fin olwynion, blwch neu sach gwastraff yr ardd newydd

Gall y bin gael ei ddefnyddio i waredu’r eitemau canlynol:

 • Cewynnau tafladwy (Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth casgliad gwastraff cewynnau ychwanegol ar gyfer teuluoedd mwy o faint. Ewch i adran casglu gwastraff cewynnau am fanylion.)
 • Gwydr wedi’i dorri
 • Bagiau siopa
 • Teganau wedi’u torri
 • Olew coginio
 • Polisteirin
 • Ffilm plastig
 • Gwastraff anifeiliaid anwes
 • Lludw oer

Peidiwch â defnyddio’r bin hwn ar gyfer:

 • Dillad
 • Unrhyw beth y gellir ei gompostio
 • Gwastraff bwyd
 • Gwastraff gardd
 • Cerrig, rwbel, pridd neu ddeunyddiau adeiladu
 • Darnau ceir neu fatris
 • Olew injan, paent neu gemegau
 • Canghennau coed
 • Deunyddiau asbestos
 • Lludw poeth
 • Unrhyw beth sy’n rhy fawr i’w roi yn y bin
 • Gwastraff clinigol neu nodwyddau hypodermig

Angen bin newydd?

Os yw'ch bin olwynion ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, neu os ydych wedi symud i mewn i eiddo ac nid oes biniau yno, gallwch eu prynu ar-lein. Gofyn am fin olwynion, blwch neu sach gwastraff yr ardd newydd .

I ble mae’r gwastraff yn mynd?

Mae popeth rydych yn gosod yn y bin hwn yn cael eu cymryd i Viridor, Parc Trident, sef cyfleuster ynni o wastraff Caerdydd. Ewch i adran Prosiect Gwyrdd am fanylion.

Cysylltwch â ni