Amseroedd agor CAGCau

Mae ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar agor fel y ganlyn:

  • 1 Ebrill tan 30 Medi - 9am tan 5.30pm, Dydd Llun i Ddydd Sul (Ac eithrio’r caeadau isod)
  • 1 Hydref tan 31 Mawrth - 9am tan 4.30pm, Dydd Llun i Ddydd Sul (Ac eithrio’r caeadau isod)

Mae’r canolfannau ar agor fel arfer ar wyliau banc ond ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Nodwch fod pob canolfan ailgylchu ar gau ar y diwrnodau canlynol:

  • Trehir (Llanbradach) ar gau bob dydd Iau
  • Penmaen ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
  • Y Lleuad Lawn (Crosskeys) ar gau bob dydd Sul
  • Rhymni ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
  • Penallta ar gau bob dydd Mercher a dydd Sul
  • Aberbargod ar gau bob dydd Iau a dydd Llun

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Gwastraff Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rhowch wybod i ni.

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari
Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i oriau agor canolfannau ailgylchu oherwydd gwyliau banc neu dywydd garw. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cysylltwch â ni