Prosiect Gwyrdd

Mae Prosiect Gwyrdd yn bartneriaeth rhwng pum awdurdod lleol Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Mae gwastraff dinesig y pum awdurdod yn 40% o gyfanswm gwastraff dinesig Cymru. Mae Prosiect Gwyrdd wedi ymrwymo i chwilio am y datrysiad amgylcheddol gorau, mwyaf cost effeithiol a mwyaf ymarferol ar gyfer gwastraff ar ôl ailgylchu a chompostio i’r eithaf ym mhob ardal.

Mae pob awdurdod wedi ymrwymo i ailgylchu a chompostio a chyrraedd y targedau heriol syn ein hwynebu. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi targed o ailgylchu a chompostio 70% o wastraff erbyn 2025, ac mae pob awdurdod yn ymdrech i fwrw’r targed hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Prosiect Gwyrdd.

Cysylltwch â ni