Gwaredu gwastraff clinigol

Nid ydym yn cynnig y gwasanaeth hwn mwyach. I drefnu casgliad, bydd angen i chi ffonio llinell gymorth casglu’r NHS ar 0300 123 9208 au ebost nwssp_hcscontrolhub@wales.nhs.uk.

Rhaid gwneud cais am gasgliad ar gyfer yr wythnos i ddod cyn 5pm ar brynhawn Iau.

Bydd hyn yn berthnasol i’r holl gasgliadau gwastraff clinigol, gan gynnwys dialysis, diabetig neu wastraff clinigol cyffredinol arall.

Cysylltwch â ni