Anifeiliaid marw

Rydym yn darparu gwasanaeth am ddim ar gyfer symud anifeiliaid marw o ardaloedd cyhoeddus megis ffyrdd, palmentydd a pharciau.

Os byddwch yn darganfod anifail marw, rhowch wybod i ni a byddwn yn ei symud.

Rhoi gwybod am anifail marw >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Anifeiliaid domestig

Byddwn yn ceisio cofnodi pob anifail domestig y byddwn yn eu symud. Os yw eich anifail anwes ar goll, a’ch bod yn amau y gallai fod wedi bod mewn damwain, cysylltwch â gwasanaeth Gofal Cwsmeriaid yr Adran Priffyrdd