Ardaloedd wedi'u gwarchod gan Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Isod y mae'r rhestr o'r holl ardaloedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili sydd wedi'u gwarchod gan Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (wedi'u trosglwyddo o'r Gorchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig)

ABERBARGOD

 • Hyd Commercial Street o'i chyffordd â Bedwellty Road gan gynnwys
 • Bedwellty Road (wrth y goleuadau traffig)
 • Yr holl gyffyrdd a phwyntiau mynediad i'i ffyrdd ochr a lonydd mynediad ganlynol ar hyd Commercial Street:
 • Stryd yr Ysgol, Cwrt Coch Street, Elm Street, Church Street, George Street, James Street, Byron Road (mae'r naill ochr i Commercial Street wedi'i gynnwys)
 • Hefyd i holl lwybrau cefn a phwyntiau mynediad i lonydd cefn hyd lawn Commercial Street 

ABERCARN

 • Y Stryd Fawr              
 • Ardal y ddistyllfa         

ABERTRIDWR

 • The Square
 • Y Stryd Fawr (o The Square i'w chyffordd â Brook Street)
 • Church Road (o The Square i'w chyffordd â Tridwr Road)
 • Clos Morgan Gruffydd
 • Thomas Street (o The Square i'w chyffordd â Cross Street a Kings Close)
 • King Street (o'i chyffordd â Kings Close i'r Stryd Fawr)
 • Tridwr Road (i'w chyffordd ag Ilan Road)
 • Kings Close
 • William Street
 • Cross Street
 • Plas Nant
 • Farm Close

BARGOD

 • Y Stryd Fawr Isaf
 • Y Stryd Fawr Uchaf
 • Y Stryd Fawr
 • Heolddu Road
 • McDonnell Road
 • Commercial Street, Gilfach
 • Vere Street, Gilfach
 • Heol Hanbury
 • The Square, Bargod
 • Maes Chwarae i Blant, Llancayo Street

BEDWAS

 • Church Street a'i lonydd cefn
 • Y Parc i Blant a'r ardal laswelltog gyffiniol â'r orsaf heddlu.
 • St Mary Street a'i lonydd cefn
 • St Catherine's Close a'i lonydd cefn

COED DUON

 • Heol Bloomfield
 • Pentwyn Road
 • Cefn Road
 • Y Stryd Fawr
 • Woodbine Road
 • Wesley Road
 • Clos yr Wyddfid
 • Hall Street
 • George Street a'i lonydd mynediad yn y cefn
 • William Street a'i lonydd mynediad yn y cefn
 • Bridge Street a'i lonydd mynediad yn y cefn
 • Stryd David
 • Thorncombe Road
 • Maes Chwarae ar Thorncombe Road
 • Homeland Place
 • Park Terrace
 • St David’s Avenue
 • Lon Grafel
 • Garfield Street
 • Maes chwarae ar ddiwedd Garfield Street
 • Heol Ladysmith
 • Teras Albion
 • Llwybr troed rhwng Heol y Clogwyn a St David's Avenue
 • Tir oddi ar Hall Street a Maes Parcio'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth
 • Gorsaf Fysiau
 • Maes parcio'r Llys oddi ar Blackwood Road
 • Maes Parcio Rhif 1 - Thornecombe Road
 • Maes Parcio Rhif 2 - Thornecombe Road
 • Maes Parcio Rhif 3 - Thornecombe Road
 • Maes Parcio'r Stryd Fawr
 • Maes Parcio Heol y Clogwyn
 • Maes Parcio cyferbyn â'r Red Lion, Y Stryd Fawr
 • Maes Parcio Wesley Road
 • Maes Parcio Woodbine Road
 • Maes Parcio'r Orsaf Fysiau
 • Heol Gordon
 • Y Parc, Caeau Libanus
 • Maes Sioe, Greenwood Road
 • Sunnybank Road
 • Twynyffald Road
 • Tŷ Isha Terrace
 • Bryn Road
 • Ystâd Ffordd Apollo           
 • Ffordd Apollo                      
 • Chartist Way                   
 • Gibbs Close                     
 • Palmer Place                   
 • Waunllwyn Crescent       
 • Parfitt Place                     
 • Croeso Square             

BRITANNIA

 • Lôn yr Angel
 • Britannia Walk
 • Orchard Lane
 • Salway Avenue
 • Farm View
 • Hodges Crescent
 • Britannia Terrace
 • Britannia Villas

CAERFFILI

 • Sgwâr Piccadilly
 • Mill Road a'i lonydd cefn o'i chyffordd â Piccadilly Square i'w chyffordd
 • â Pharc Churchill
 • Parc Morgan Jones
 • Parc Dafydd Williams a'r tir o amgylch Castell Caerffili
 • Gorsaf fysiau Caerffili
 • Railway Terrace
 • Station Terrace
 • Maes Parcio'r Twyn
 • Maes Parcio Crescent Road
 • Ardal chwarae tu ôl i Bartlett Street
 • Ardal y Senotaff
 • Sgwâr y Twyn
 • Sgwâr yr Orsaf
 • Cardiff Road a'i lonydd gefn tua'r de o'i chyffordd â St Martin's Road a King
 • Edward Avenue
 • Castle Street
 • Stryd Clive
 • Pentrebane Street
 • Stockland Street
 • St Fagans Street
 • Park Lane
 • Stryd Bradford a'i lonydd cefn
 • Clifton Street
 • White Street a'i lonydd cefn
 • Teras yr Orsaf
 • Bartlett Street a'i lonydd cefn (o'i chyffordd â White Street i Cardiff Read)
 • Broomfield Street a'i lonydd cefn
 • Windsor Street a'i lonydd cefn
 • Salop Street a'i lonydd cefn
 • Y Brif Ffordd, Trecenydd
 • Market Street

CHURCHILL PARK, CAERFFILI

 • Lewis Drive a'i lonydd cefn
 • Howard Drive a'i lonydd cefn
 • Dyfed Drive a'i lonydd cefn
 • Davies Drive a'i lonydd cefn
 • Dylan Drive a'i lonydd cefn
 • Llwybr troed o Lewis Drive i Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy
 • Llwybr troed tu ôl i Dylan Drive

CEFN FFOREST

 • Tir Lles
 • Bryn Road
 • Y Parc Eco
 • Y Sgwâr, Coedlan Cefn Fforest
 • Twyn Gardens                

CROESPENMAEN   

 • Cae pêl-droed ar ddiwedd Meadow Walk, Overdale Walk, Grove Walk, Shelley Close, Byron Place, Cherry Grove a Williow Park

CROSSKEYS

 • Parc Waunfawr
 • Gladstone Street o'i chyffordd â Cobden Street
 • Cobden Street
 • Waunfawr Road
 • Y Llwybr Troed o amgylch Parc Waunfawr a'r rhandiroedd sy'n arwain at Gladstone Street.
 • Mynedfa Parc Pandy
 • Gladstone Street i fynedfa'r ffordd feicio
 • Hyd y ffordd feicio ochr yn ochr â Pharc Waunfawr

CWMCARN

 • Jamesville                                                      
 • Newport Road                                                
 • Isffoedd Chapel Farm                                    
 • Prif Stand, Tir Lles Abercarn        

FOCHRIW

 • The Grove a'r tir cyfagos gan gynnwys y lloches ieuenctid âc ardal y wal gicio.
 • Pontlottyn Road
 • Tir o amgylch Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Cae Glas Newydd a'i lonydd cefn
 • Maes parcio yng Nghae Glas Newydd

GELLIGAER

 • Bryn y Castell
 • St Cattwgs Avenue
 • Heol Edward Lewis
 • Oxford Street gan gynnwys yr isffordd sy'n cysylltu â Bryn y Castell

GRAIG-Y-RHACA

 • Rhodfa Penllwyn

YSTÂD HENDREDENNY, CAERFFILI

 • Groeswen Road
 • Raglan Court
 • Groeswen Drive wrth y gyffordd â Groeswen Road
 • Mynedfa Pembroke Court
 • Monmouth Court

LLANBRADACH

 • Oak Terrace a'i lonydd cefn
 • Station Road
 • Maes Parcio ar gornel Oak Terrace a Station Road
 • The Square
 • Y Stryd Fawr a'i lonydd cefn
 • Parc Llanbradach

TREDEGAR NEWYDD

 • Commercial Street
 • James Street
 • Tredegar Road

OAKDALE

 • Sgwâr Oakdale       
 • Adeiladau Canolog     
 • Lle Aberconwy    
 • Coedlan Ganolog

TREFFILIP

 • Derlwyn Street a'i lonydd cefn
 • Penrhyn Terrace a'i lonydd cefn
 • Fothergills Road a'i lonydd cefn
 • Stryd Jones
 • Llwybrau troed a'r grisiau sy'n cysylltu Derlwyn Street, Stryd Jones, Penrhyn Terrace a Fothergills Road
 • Fernhill Terrace a'i lonydd cefn
 • Cefn-Rhychdir Road a'i lonydd cefn
 • Pritchard Terrace a'i lonydd cefn
 • Meadow Terrace a'i lonydd cefn
 • Dafalog Terrace a'i lonydd cefn
 • Farm Terrace a'i lonydd cefn
 • Tir o amgylch Canolfan Gymunedol Treffilip
 • Maes parcio cyfagos i Ganolfan Gymuedol Treffilip
 • Ardal glaswelltog ar Bedlwyn Road
 • Bedlwyn Road

PENLLWYN

 • St Sannan Road
 • Heol Trelyn
 • Mynydd Islwyn Close
 • Highmead
 • Pen-y-mead
 • Rhymney Close
 • Broadmead
 • Fleur-de-Lys Avenue

PONTLLAN-FRAITH

 • Newbridge Road a'i lonydd cefn
 • Heol Maes-y-nant
 • Llanarth Road
 • Teras Islwyn
 • Musselwhite Court
 • Millbrook Road
 • Parc Islwyn

PONTLOTYN

 • Merchant Street
 • Y Stryd Fawr
 • Stuart Street
 • Picton Street
 • School Street
 • River Road
 • Y Cae Hamdden
 • Gorsaf Reilffordd 

PENPEDAIRHEOL

 • Llwyn Onn 
 • The Square
 • Hospital Road
 • Pengam Road o The Square i'w chyffordd â Haulwen Road
 • Pengam Road o The Square i'w chyffordd â Glyn-gaer Road
 • Hengoed Road o The Square i'w chyffordd â Haulwen Road
 • Lôn gefn sy'n rhedeg yn gyfochrog â Hengoed Road rhwng Hospital Road a Berllanlwyd Street

PEN-YR-HEOL, CAERFFILI

 • Troed y Bryn
 • Bryntirion
 • Rhiw Fach
 • Heol Tir Gibbon
 • Tir Coed
 • Bryn Glas
 • Gelli Deg
 • Pleasant Place
 • Bryn-teg
 • Maes Hir
 • Cae Glas
 • Heol Aneurin o'i chyffordd â'r B4263 i'w chyffordd â Heol Tir Gibbon
 • Parc Pen-yr-heol
 • Maes parcio tu ôl i Barc Pen-yr-heol
 • Yr ardal o amgylch y siopau ar Heol Aneurin, Pen-yr-heol o Glan Ffrwd i Heol y Gogledd

RHYMNI

 • Y Stryd Fawr
 • Y Stryd Fawr Uchaf
 • Church Street
 • Parc Coffa Rhyfel
 • Cae yr Eisteddfod

RHISGA

 • Tredegar Street
 • Commercial Street
 • Dan y graig Road gan gynnwys y tir o dan drosffordd yr A467
 • Mill Street
 • Parc Tredegar
 • Lôn sy'n cysylltu Sarn Place i St Mary Street
 • Lôn tu ôl i Commercial Street, Pont-y-meistr
 • Park Road
 • Station Road
 • Cae Bath
 • Maes Parcio a'r tir o amgylch y siopau ar gyffordd Rhodfa'r Llwyfen a Heol y Celyn, Tŷ Sign
 • Maes Parcio a thir o amgylch y siopau, yr ardal ffiniedig â Rhodfa'r Llwyfen, Aster Close a
 • Thistle Way
 • Fields Road      
 • Rhodfa'r Llwyfen        
 • Manor Way    

TRETOMOS

 • Senotaff a'r ardal sydd o'i amgylch
 • Navigation Street
 • Heol Casnewydd a'r Lonydd sy'n arwain at Bryn-y-Fran Avenue a Heol-yr-ysgol
 • Rhodfa'r siopau ar Llanfabon Drive gan gynnwys y lôn gefn sy'n ymuno â The Bryn 
 • Tir anial tu ôl i Llanfabon Drive a Bryn Awel

TRINANT

 • Trinant Terrace  

CANOL TREF YSTRAD MYNACH

 • Stryd Fasnachol a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio Stryd Fasnachol
 • Stryd Ganolog a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Church Street a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Lisburn Road a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Oakfield Street a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Lewis Street a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Cyffordd Lewis Street/Bedwlwyn Street
 • Bedwlwyn Street a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Cyffordd ar Bedwlwyn Street a Bedwlwyn Road
 • Bedwlwyn Road a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Davies Street a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Pengam Road a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • Cefn y Ganolfan Chwaraeon a chaeau'r Ysgol hyd at y llwybr troed
 • Llwybr troed/Ffordd feicio sy'n ffinio'r A469 
 • Holl dir yr ysgol a'r holl lonydd cefn a lonydd mynediad sy'n ffinio 
 • A472 i'r gyffordd â Lewis Street