Adolygiadau TCC blynyddol 

Deliodd y tîm TCC â 2396 digwyddiad y llynedd (2021/2022) gan gynnwys ymateb i 790 cais gan Heddlu Gwent am gymorth TCC.

I weld y dogfennau adolygiad TCC blynyddol, cliciwch ar y linc berthnasol isod.

Cynhaliwyd yr Adolygiad Blynyddol yn unol â gofynion Côd Ymarfer TCC y Comisiynydd Gwybodaeth, Côd Ymarfer y Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth ac yn unol ag egwyddorion rheoli ansawdd.