Lleoliadau'r camerâu 

Mae tîm gweithredwyr TCC Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn monitro’r 153 camera TCC, 24 awr y diwrnod, saith diwrnod yr wythnos ac yn gweithio fel rhan allweddol i ganfod ac atal trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gallwch weld ble y lleolir ein camerâu TCC (fesul tref) isod:-

Rhestr lleoliadau'r Camerâu TCC

Map lleoliadau'r Camerâu TCC