FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyfarfodydd llawn y cyngor

Fel arfer, bydd y cyngor yn cwrdd bob 6 wythnos a bydd cyfarfodydd arbennig o'r cyngor yn cael eu cynnal o bryd i'w gilydd i ddelio â materion penodol.

Caiff manylion megis dyddiad ac amser y cyfarfod eu harddangos ym mhrif swyddfeydd y cyngor ac ar ein gwefan, ac mae croeso i'r cyhoedd fod yn bresennol.

Cysylltwch â ni