Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Hysbysu am fusnes sydd ddim yn cydymffurfio â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth 

Rydym yn gweithio gyda busnesau a lleoliadau i sicrhau eu bod yn dilyn canllaw'r llywodraeth ar COVID-19. 

Os ydych chi'n teimlo nad yw masnachwr (manwerthwr neu eiddo trwyddedig) yn cydymffurfio â rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni

Er enghraifft:

  • Peidio â chadw'r pellter cymdeithasol o 2 fetr
  • Arwyddion cadw pellter cymdeithasol annigonol
  • Dim system tracio ac olrhain ar waith mewn sefydliadau arlwyo dan do
  • Gwasanaeth bwrdd ddim yn digwydd mewn tafarndai
  • Hylif diheintio dwylo ddim ar gael

Hysbysu'r mater i safonau masnachu