Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi amrywiaeth o ddulliau cymorth ychwanegol ar waith i helpu gweithwyr a hawlwyr budd-daliadau sy'n cael eu heffeithio gan coronafeirws.

Mae trefniadau arbennig yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer pobl sy'n gweithio neu sy'n derbyn budd-daliadau ac sydd angen aros gartref (hunanynysu) neu sydd wedi'u heintio gan coronafeirws.

Mae cyngor manwl ar gael ar y dolenni canlynol:

Os hoffech chi siarad â rhywun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ran cael rhagor o gyngor neu gymorth, ffoniwch 01443 866534.

Rheoli’ch arian

Mae cychwyniad y coronafeirws wedi golygu cyfnod dirdynnol iawn i nifer o deuluoedd, oherwydd er mai prif natur yr argyfwng hwn yw iechyd, mae hefyd yn argyfwng ariannol. Ewch i’n tudalen Rheoli’ch arian ar gyfer awgrymiadau a gwybodaeth ar ddyled, cyllidebu, arbed arian ar filiau ynni, a mwy.

Covid-19 – Cyngor a chymorth i ddisgyblion a phobl ifanc

Yn ystod y cyfnod eithriadol hwn, mae gwasanaethau cwnsela ysgolion wrthi'n sicrhau bod iechyd meddwl disgyblion yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Isod, mae nifer o adnoddau a fydd, gobeithio, o ddefnydd i athrawon, rhieni a myfyrwyr.

I gael gafael ar adnoddau, ewch i'r dudalen Covid-19 – Cyngor a chymorth i ddisgyblion a phobl ifanc