Priodi dramor

Dylech yn gyntaf gysylltu â’r awdurdodau y wlad r ydych yn bwriadu piodi neu ffurfio partneriaeth sifil ynddi i weld beth yw ei gofynion cyfreithiol ar gyfer gwneud hynny.

Mae rhai gwledydd yn gofyn i chi roi rhybudd i gofrestrydd yn y wlad yma chyflwyno ‘tystysgrif dim rhwystr’ fel y gall eich seremoni gael ei chynnal yno. Fodd bynnag nid yw hyn ar gael ond mewn rhai amgylchiadau .

Ewch i wefan GOV.UK  i weld pa ddogfennau y bydd eu hangen arnoch a sut i wneud cais amdanynt.
Cysylltwch â ni