Ffioedd ar Gyfer Newidiadau I Gofrestriadau Cychwynnol

Yn daladwy i'r Cofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol:

  • Ychwanegu neu newidiwyd enw(au) cyntaf cyn pen 12 mis ar ôl cofrestru genedigaeth - £40.00
  • Cofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol i ystyried cywiriad i gofnod genedigaeth neu farwolaeth - £75.00
  • Y Cofrestrydd Cyffredinol i ystyried cywiriad i gofnod genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil - £90.00
  • Cofrestrydd Arolygol i ystyried ysgariad neu ddiddymiad partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain - £50
  • Y Cofrestrydd Cyffredinol i ystyried ysgariad neu ddiddymiad partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain - £75

Bydd cofrestryddion yn cynghori ar yr amgylchiadau amrywiol lle bydd y ffioedd hyn yn daladwy.

Cysylltwch â ni