Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ffioedd ar Gyfer Newidiadau I Gofrestriadau Cychwynnol

Yn daladwy i'r Cofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol:

  • Ychwanegu neu newidiwyd enw(au) cyntaf cyn pen 12 mis ar ôl cofrestru genedigaeth - £40.00
  • Cofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol i ystyried cywiriad i gofnod genedigaeth neu farwolaeth - £75.00
  • Y Cofrestrydd Cyffredinol i ystyried cywiriad i gofnod genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil - £90.00
  • Cofrestrydd Arolygol i ystyried ysgariad neu ddiddymiad partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain - £50
  • Y Cofrestrydd Cyffredinol i ystyried ysgariad neu ddiddymiad partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain - £75

Bydd cofrestryddion yn cynghori ar yr amgylchiadau amrywiol lle bydd y ffioedd hyn yn daladwy.

Cysylltwch â ni